CHANNELING

INZICHT ∗ AFSTEMMING ∗ EENHEID

Kom op één lijn met hogere perspectieven. 

Wil je graag thuiskomen in een veld van gedragenheid en inspiratie? Ben je bereid om vanuit een hoger perspectief inzichten en verdieping aangeboden te krijgen? Verlang je helderheid en vernieuwing te brengen in oude patronen en dynamieken die je niet meer dienen? Tijdens een channel-sessie openen we ons voor het grotere veld van waaruit we informatie en energie ontvangen die jou bekrachtigen in de omwentelingen waar je voor staat.

Wat?

Een channel-sessie is in feite 3-in-1: het is coaching, healing en channeling. Sowieso krijg je op een krachtige manier aangereikt waar je op dat moment het meeste nood aan hebt. Je stelt even kort de thema’s voor die spelen in je leven, we gaan samen in diepere afstemming (meditatie) en van daaruit ontvang ik en geef ik door – in helende energie, klanken en woorden. Je kunt dan vragen stellen over allerlei zaken waarin je helderheid in verlangt en dan ontvang je wat je nodig hebt om daar verder in te groeien – ofwel via mij, ofwel via je eigen afstemming. De informatie wordt mee begeleid door onze gezamenlijke begidsing en dient altijd jouw hoogste goed.

Coaching

Het gaat hier ook om ‘coaching’, in die zin dat het er vooral om gaat dat jij zélf je meesterschap herinnert over jouw leven. Altijd word je daarin – rechtstreeks of onrechtstreeks – begeleid. Ook ons persoonlijk contact, het vertrouwen en de veiligheid is voor mij een essentieel gegeven, net zoals bij mijn coachings. Ik check dan ook makkelijk of je kunt ontvangen wat er wordt aangeboden, hoe je dit begrijpt, of je het kunt integreren, toepassen, etc. Een belangrijk verschil is echter dat het bij een channeling in principe niet gaat om een traject, maar om een op zichzelf staande sessie.

Alchemie

Soms noem ik een channeling ook wel een sessie ‘alchemie’. Het alchemistisch proces gaat over de zoektocht naar de transformatie (of zelfs transmutatie) van (gewone) metalen tot goud. Dit beschrijft goed wat ik zie gebeuren in zo’n sessie. Doordat we samen in afstemming en overgave gaan, komen er bepaalde processen op gang die het normale logische denken overstijgen en die toch overduidelijk ervaarbaar zijn. Binnen de veilige ruimte van ons contact en van het grotere veld, wordt aan jou het goud getoond dat je in wezen bent, en word je uitgenodigd alles hierop te laten mee resoneren. Zodoende zul je ook het alchemistisch transformerende proces zelf uitdragen – van een verankering in jezelf, naar je relaties, je omgeving, de wereld,…

Channeling

‘Channeling’ wil zeggen dat ik mezelf als kanaal en instrument aanbied voor jouw bewustwording en ontwaken – wat in wezen natuurlijk het geval is in alles wat ik doe. Bij een channeling worden er echter ook expliciet energieën van hogere orde uitgenodigd om zich te vervoegen in ons samenspel, in woorden, klanken en energetische patronen. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat we altijd ‘channelen’ – energie doorgeven – de vraag is alleen wat. In een channeling spreek ik heel expliciet de allerhoogste energieën aan waarmee ik me kan verbinden, om doorheen mij te resoneren, dienstbaar naar jouw proces. Dit is dan in afstemming met onze gezamenlijke begidsing en onze hogere zelven. Enkele van de gidsen die zich aandienen: Ishtar, Ashtavakra, Jeshua,… maar wie of wat, eigenlijk maakt dat allemaal niet eens uit.

Opname

Het is aan te raden een channeling op te nemen, omdat het sowieso op verschillende lagen dient door te werken. Het herbeluisteren van de sessie kan hierin een grote hulp zijn. Ik kan het zelf opnemen en via mail doorsturen, maar ik neem er niet de verantwoordelijkheid voor op. Ik bedoel: het kan altijd dat hier iets mis mee loopt en dus ik raad aan om hier zelf voor te zorgen – tegenwoordig vrij makkelijk met smartphone enz.

Ook op afstand

Het kan ook om een sessie op afstand te laten gebeuren. We spreken een moment af om telefonisch (Zoom, Skype, FaceTime) contact te hebben en doen de sessie op die manier, of ik doe het achteraf, neem het op en stuur het door (wat in mijn ervaring zeker niet minder krachtig hoeft te zijn).