Tao Tempel Mannen

We leven in een tijd waarin het niet eenvoudig is om als man gevoelig, bewust en belichaamd zijn. Maar ik geloof dat het dat is wat we vandaag nodig hebben, meer dan ooit: mannen die én thuis zijn in het hartelijke, gevoelige, empathische,… én die ook krachtig en gegrond durven te staan in hun eigenheid, om van daaruit het leven te scheppen dat bij hun past. Mannen die veilig geworteld zijn in hun eigen diepten, van waaruit ze in relatie staan met de wereld, wijs en liefdevol.

Module 1: Thuiskomen in je Innerlijke Grond

 • 5 live dagen (voorlopig niet gepland) 
 • inclusief Online Module Taotraining ‘Het Innerlijk Landschap’

Module 2: Het Geheim van Transformatieseksualiteit

 • 5 live dagen (voorlopig niet gepland) 
 • inclusief Online Module Taotraining ‘Seksuele Kung Fu’ 

Module 3: Het Ontwakende Hart

 • 5 live dagen: 15/9, 12/10 (zat), 10/11, 22/11, 19/1
 • Inclusief Online Module Taotraining ‘True Heart’

Module 4: De Parel en de Levensboom

 • 5 live dagen: (voorjaar ‘25, data nog te bepalen) 
 • Inclusief Online Module Taotraining ‘Parelbewustzijn’

Tao Tempel voor mannen

Je gedragen weten waar je dacht alleen in te zijn. 

Ont-dek je eigen innerlijke grond –  je wortelkracht, in connectie met het groepsveld.

Omdat mannen mogen thuiskomen – in hun kracht, hun seksualteit, hun belichaamde hartelijkheid, hun missie.

Met een kleine, vaste groep mannen gaan we per module 5 maanden samen op weg. De modules volgen elkaar op; voor elke volgende module dien je in principe de vorige(n) gevolgd te hebben, tenminste de online versie van Taotraining of Vallei-orgasme. Bij interesse maar twijfel of je kunt inpikken, neem zeker contact op, we vinden wellicht een manier. 

We verkennen en verdiepen de thema’s samen door middel van gezamenlijke ervaringen en authentieke deelmomente,  lichaamsbeweging, Chi Kung, meditaties, innerlijke reizen. (De seksuele practices gebeuren enkel in de veiligheid van je eigen privacy.). 

‘Tao Tempel voor mannen’ bestaat uit drie pijlers:  

 1. We zijn een mannencirkel
 2. We volgen Taotraining
 3. We planten de Levensboom
 • De online modules van Taotraining volg je op je eigen tempo. Op onze dagen samen checken we hierover in, verhelderen we de belangrijkste concepten en brengen we de leringen helemaal tot leven. De modules zijn bijzonder waardevolle online pakketten waarin je wordt geïntroduceerd in de leer van de taoïstische ‘interne alchemie’, door gedetailleerde instructievideo’s, audio-opnames van de verschillende meditaties en zeer uitgebreide teksten. Het biedt een grondige en concrete introductie in de processen van zelfgenezing, bewustzijnsgroei en -ontwikkeling en spiritueel ontwaken. Zowel conceptueel als praktisch leg je de basis voor een gezonde, veilige en duurzame zelf-ontwikkeling. Hier vind je wat meer info op de website van Taotraining zelf: Taotraining
 • De Levensboom neemt ons mee op een krachtige innerlijke reis, met als doel om zélf Levensboom te worden: geworteld in het diepste van de aarde, met de kruin tot hoog in de hemel. De Levensboom nodigt ons uit om op te houden klein te spelen en om onze werkelijke plek in te nemen in dit kosmische spel. 

Overzicht van de eerste vier modules

(De kern van de Tao Tempel module bestaat telkens uit de inhoud van de Taotraining-modules. Binnen de Tao Tempel worden deze online modules gebruikt met aanvullende inspiratie en nemen we ook meer tijd (5 maanden) dan wat er vanuit Taotraining wordt aangereikt (3 maanden)) 

Module 1: ‘Thuiskomen in je Innerlijke Grond’ > van overleven naar leven

Kom uit je overlevingsmodus en land in de diepte van je lichaam. 

Her-inner de veiligheid en kom thuis in je innerlijke grond. 

Daar mag je wortelen, van daaruit mag je groeien. 

Van daaruit kun je duurzaam, veilig en gestaag bouwen aan een leven vanuit jouw essentie. 

Module van Taotraining die we samen volgen: ‘Het Innerlijk Landschap’

Module 2: ‘Het Geheim van Transformatieseksualiteit’ > ent je op de diepe levenskracht 

Seksuele energie is de basis van alle leven & groei. 

Kom daarom nog dieper thuis: tot in je buik, je bekken, je ballen.  

Leer je eigen seksuele energie in te zetten voor je heling en je bewustzijnsgroei, veilig en wijs. Om ‘vol’ en stromend te zijn in plaats van ‘leeg’ en zoekend. Om je volle potentie aan te boren en in te zetten voor jezelf, voor je missie, voor het groter geheel.

Module van Taotraining die we samen trainen: ‘Seksuele Kung Fu’

(De eerste twee modules samen kunnen beschouwd worden als de uitgediepte en onderbouwde versie van de cursus ‘Vallei Orgasme’) 

Module 3: Het Ontwakende Hart > een rustig hoofd en een stromend hart

Nu je de innerlijke grond hebt heront-dekt (module 1) en je de oneindige bron van (seksuele) levenskracht kunt aanboren (module 2), kun je beginnen ‘oprijzen’. Vanuit je worteling kun je gaan ‘staan’ en verschijnen – in je leven, in je relaties, in de wereld. Daarin mag je het ‘ontwakende hart’ je kompas laten zijn, in plaats van de oude persona-stragegieën. 

Zijn er manieren om je gevoelens én te kalmeren, én te intensiveren, én te harmoniseren? Ja! Met de module ‘Het Ontwakende Hart’ (True Heart) zet je daar heel belangrijke stappen in. 

Module van Taotraining die we samen volgen: ‘True Heart’ 

Module 4: De Parel en de Levensboom > je oude zelf is failliet, leve de nieuwe jij!

In deze module begint de ‘Innerlijke Alchemie’ pas echt! Door het delven van de seksuele medicijn-kracht beschik je over ‘babystof’ waarmee je kunt ‘toveren’. We gaan aan de slag met duizenden jaren oude alchemistische formules om een nieuwe cruciale stap naar ‘veilige macht’ te zetten: in ‘het midden van het midden van het midden’ planten we een zaad van puur bewustzijn: de Parel, de Eerste Inwijding. 

Van daaruit groeit jouw Levensboomkracht – niet enkel naar boven, maar in alle richtingen. Zo begin je te verschijnen vanuit ‘iets nieuws’, ondanks en inclusief de ziedende storm van het leven. In plaats van oude copingmechanismen en patronen, groeit er nu ‘wijze onschuld’ vanuit het centrum van jouw wezen. 

Module van Taotraining die we samen volgen: ‘Parelbewustzijn’

PRIJS:

 • Module 3 (5 live dagen, twv 495 euro + 1 online module twv 297 euro) = 792 euro. 
 • >>EARLY BIRD: -15%: 675 EURO ALL IN (geldig tot 15/7) 
 • Indien reeds in bezit van module 3: -250 euro. 
Prijs is INCLUSIEF: 
 • onbeperkte toegang tot de Module(s) van Taotraining
 • bij elke module 3 maanden wekelijks een inspirerende, ondersteunende mail van Taotraining
 • 5 maanden elke maand 1 live sessie van hele dag, begeleid door Tim
 • 5 maanden online begeleiding en ondersteuning via Whatsapp groep, door Tim
 • GRATIS onbeperkt toegang tot de online ‘Drakenpoort’ – extra aanvullingen en inspiratie van Tim (die aangroeit tijdens het traject)
  • verhelderende, inspirerende audio’s en meditaties/transmissies
  • korte sessies Chi Kung (20-30 min) 
  • = gratis indien je deelneemt aan de module; indien je toegang verlangt tot de online Drakenpoort van een andere module: 70 euro.
 • De kracht ervaren van een groepsveld, van het samen onderweg zijn. 
Wat het je verder brengt: 

Een nooit eindigende reis, steeds verdiepend in:   

 • Diepe gronding
 • Thuiskomen – in je lichaam, in je buik, je seksuele kracht
 • Authentiek verbinden – met jezelf, met andere mannen. 
 • Stress ompolen 
  • van ‘opschietend yang’ (stress, (on)macht, oordelen,…) naar ‘gezond yang’ (dit is mijn kracht, grens, behoefte,… dit is mijn vorm en richting)  
  • Van grijpen naar ‘valse yin’ (verslaving, afleiding, porno,…) naar overgave aan de ‘diepe yin’ (ontspanning, rust, veiligheid, innerlijk niet-weten… thuiskomen in ‘het vrouwelijke’ in onszelf) 
 • Eerste stappen in trauma-heling
 • Je zenuwstelsel in veiligheid brengen 
 • Energetische hygiëne en gezonde grenzen 
 • Chi Kung (de wijsheid van lichaamsbeweging) 
 • Meer ‘gevoelsbewustzijn’ – van emoties, lichamelijke sensaties, tot de verfijndere stromingen in je lichaam
 • Toeëigenen van jouw kracht, ook je seksuele kracht.
 • Meer belichaamde bezieldheid
 • Afstemming op jouw missie
 • Connectie met een veilig mannenveld
 • Het ont-dekken van jouw unieke mannelijke presentie
 • Van (on)macht en strijd naar authentieke kracht
 • van het oude patriarchale denken, naar win-win-win. 

De drie pijlers van Tao Tempel voor Mannen: 

 1. We zijn een mannencirkel

Samen met andere mannen op weg gaan, voelt in het begin vaak oncomfortabel. We zijn het niet gewoon, hebben het niet geleerd, …  Maar altijd blijkt het al snel een enorm verrijkende ondersteuning te zijn. Een ruimte die wordt gedragen door andere mannen, waarbinnen alles welkom is, opent de grond om dieper thuis te komen in jezelf, in je eigen man-zijn. Ieders unieke weg is van belang en wordt geëerd. En tegelijkertijd zijn er voor mannen ook zaken die collectief en gemeenschappelijk zijn, kunnen we een aantal essentiële ankers, drempels, kwetsuren,…  onderscheiden. Het is bijzonder verrijkend om al dit samen te verkennen.

 1. We volgen Taotraining
 • We maken gebruik van de modules van de hedendaagse mysterieschool Taotraining, waar ik zelf sinds 2018 train en ondertussen ‘overdrachtspartner’ van ben. De modules zijn bijzonder waardevolle online pakketten waarin je wordt geïntroduceerd in de leer van de ‘taoïstische interne alchemie’ door gedetailleerde instructievideo’s, audio-meditaties en uitgebreide teksten. Het biedt een grondige en concrete introductie in de processen van zelfgenezing, bewustzijnsgroei en spiritueel ontwaken.
 • De online modules volg je op je eigen tempo. Op onze dagen samen checken we hierover in, verhelderen we de belangrijkste concepten en brengen we de leringen helemaal tot leven. 
 • Als je al één of meerdere modules van Taotraining volgde, ben je zéker ook welkom! Het is absoluut een meerwaarde om ‘omlaag te trainen’, mee te deinen op de kracht van het groepsproces, plus je zult zeker ook heel wat nieuwe inspiratie en informatie krijgen door de twee andere pijlers. En je krijgt vanzelfsprekend korting.
 1. We planten de Levensboom. 

De Levensboom is een archetypisch oersymbool dat ons meeneemt op een krachtige innerlijke reis, met als doel om zélf Levensboom te worden: geworteld in het diepste van de aarde, met de kruin tot hoog in de hemel. Zo staan we in onze kracht en in onze dienstbaarheid; vanuit onze geworteldheid in Moeder Aarde, reiken onze takken uit en delen we onze vruchten met de wereld. 

We verkennen en verdiepen de thema’s samen door middel van lichaamsbeweging, Chi Kung, meditaties, gezamenlijke ervaringen en authentieke deelmomenten. Je krijgt inspiratie en practices mee, om het op je eigen manier verder in je leven te verankeren.

We houden onderling contact tussen de sessies door met de groep. Je kunt in de groep of bij mij ook altijd terecht met je vragen. En je krijgt ook regelmatig nieuwe meditaties doorgestuurd, afgestemd op de noden van het groepsgebeuren. 

INSCHRIJVEN of contacteren voor meer info:

 • timvrancken(a)me.com of 0496/55 84 53
 • Als jij een ‘ja’ voelt maar de prijs is een drempel, contacteer me gerust. Dan vinden we wel een weg die voor ons beiden werkt.
 • Als we elkaar nog niet kennen, is het fijn dat we daar eerst even ruimte aan geven. Neem contact op om een vrijblijvend gesprek in te plannen.